Helsinki

Murgitroydin Pohjoismaiden toimisto sijaitsee Suomessa. Helsingin toimistomme tarjoaa IPR-palveluja maailmanlaajuisesti edustaen asiakkaita ilman välikäsiä Pohjoismaissa, EPO:ssa, EUIPO:ssa, WIPO:ssa ja UKIPO:ssa. Tiimillämme on vankka osaaminen patentteihin, tavaramerkkeihin ja mallioikeuksiin liittyvissä asioissa erityisesti Norjassa, Ruotsissa, Tanskassa ja Suomessa.

Lisätietoja Helsingin toimistomme tarjoamista IP-palveluista saat ottamalla yhteyttä Robert Ljungbergiin puhelimitse (+358 (0) 9 2516 6388) tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen robert.ljungberg@murgitroyd.com.


Murgitroyd Nordiska kontor är beläget i Finland. Vårt Helsingfors kontor erbjuder tjänster för immateriella rättigheter över hela världen och representerar kunder direkt i Norden, EPO, EUIPO, WIPO och UKIPO. Vårt team har gedigen erfarenhet av immateriella rättigheter, särskilt i Norge, Sverige, Danmark och Finland.

Om du vill prata med vårt Helsingfors kontor om de tjänster för immateriella rättigheter som vi tillhandahåller, vänligen kontakta Robert Ljungberg per telefon (+358 (0) 9 2516 6388), eller via e-post på robert.ljungberg@murgitroyd.com.


Murgitroyd Nordic Office is located in Finland. Our Helsinki Office offers IPR services worldwide representing clients directly in the Nordic countries, EPO, EUIPO, WIPO and UKIPO. Our team has solid experience in IPR related matters especially in Norway, Sweden, Denmark and Finland.

If you’d like to speak with our Helsinki Office about the IP support services we provide, please contact Robert Ljungberg by telephone (+358 (0) 9 2516 6388), or by email at robert.ljungberg@murgitroyd.com.


Office Information

Murgitroyd
Mannerheimintie 12 B 5th floor
00100 Helsinki
Finland

Main Contact

Find an Attorney

Attorneys Enquire Now